Varse Qelsash Zemër Sublimim

2,50

Pasqyrë brenda e dyanshme

Foto ne dy anët e jashtme

Shtypi në pllakë sublimimi

Madhësia e metalit të shtypjes është 4×4 cm

 

Dyqani i Shpejte Status: Inactive

Category: