FotoGlob me dritë LED

5,50

Madhësia e kornizës: 18cm në gjatësi, 31cm në perimetër, 11.5cm në perimetër
Madhësia e fotografisë: 7×12 cm
Numri i fotove: 2
Funksionimi: 1 bateri
Material mbrojtës fotografik: PVC
LED drita brenda kornizes

Dyqani i Shpejte Status: Inactive

Category: